CAE – Certificate in Advanced English

 

CAE – Certificate in Advanced English

CAE – Certificate in Advanced English jest jednym z najpopularniejszych egzaminów organizowanych przez Uniwersytet w Cambridge. Zgodnie z ustanowioną przez Radę Europy tabelą porządkującą poziom językowy uniwersalną dla wszytkich języków, aby przystąpić do egzaminu CAE należy posiadać wiedzę językową na poziomie C1. Oznacza to, że osoba przystępująca do tego egzaminu powinna być w stanie porozumiewać się pewnie w języku angielskim i radzić sobie bez większych problemów w codziennych sytuacjach. Zdanie tego egzaminu gwarantuje umiejętność posługiwania się językiem angielskim zarówno w sferach prywatnych jak i w środowisku służbowym. Daje również możliwość studiowania na wyższych udczelniach i posługiwania się językiem akademickim.

Krótko rzecz ujmując aby zdać ten egzamin należy opanować poziom advanced. Od strony gramatycznej wymagana wiedza to m.in.:

 • znajomość wszystkich czasów
 • akcentowanie danej informacji w zdaniu przy pomocy inwersji czy też tzw. cleft sentences
 • wszystkie 3 tryby warunkowe jak również ten mieszany
 • umiejętność stosowania odpowiednich form bezokolicznika np. to do czy też tych z końcówką –ing po określonych czasownikach
 • wyrażanie planów na przyszłość czy relacjonowanie wydarzeń z przeszłości przy użyciu określonych konstrukcji gramatycznych

Obecnie poszczególne części certyfikatu przedstawiają się nastpęująco:

Reading (Czytanie) trwa 1 godzinę 15 minut i składa się z 4 części/ 34 pytań

 1. 1 część – tekst na którego podstawie należy odpowiedzieć poprawnie na pytania wybierając odpowiedż A, B, C lub D
 2. 2 część 2 – wstawianie usuniętych z tekstu paragrafów lub zdań
 3. 3 część – wybranie odpowiedniej odpowiedzi A,B,C lub D na podstawie przeczytanego tekstu
 4. 4 część – dopasowywanie podanej informacji do poszczególnych paragrafów

Writing (Pisanie) trwa 1 godzinę 30 minut i składa się z 2 zadań

 1. część 1 – na podstawie podanego materiału należy napisać list, artykuł, raport lub propozycję o długośći 180-220 słów
 2. w 2 części do wyboru są 4 opcje i tu mamu pole do popisu m.in. w takich formach jak esej, krótkie opowiadanie, artykuł, recenzja czy podanie o pracę. Należy wybrać tylko jedną opcję

Use of English (Gramatyka) trwa 1 godzinę i składa się z 5 części

 1. część 1 to tekst z 12 do wypełnienia lukami; do każdej luki podane śa 4 opcje i należy wybrać jedną, która według nas najbardziej będzie pasować to uzupełnienia zdania.
 2. część 2 to tekst z 15 do wypełnienia lukami; luki należy uzupełnić jednym słowem które według nas najlepiej będzie pasować do danego zdania
 3. w części 3 przychodzi pora na słowotwórstwo
 4. część 4 to uzupełnianie zdań; podane zostana grupy zdań, w każdej grupie znajdują się trzy zdania; do każdego z nich powinno pasować to samo słowo; należy zgadnąć jakie to słowo
 5. część 5 to przekształcanie zdań

Listening (Słuchanie) trwa 40 minut i składa się z 4 części

 1. część 1 to 3 oddzielne nagrania po któryhc wysłuchaniu należy wybrać jedną z trzech odpowiedzi na podane do nagrań pytania
 2. w 2 części po wysłuchaniu monologu trwającego w przybliżeniu 2-2,5 min. należy uchwycić odpowiednie wyrażenia i wpisać je w luki znajdujące sie w 8 zdaniach;
 3. część 3 to wysłuchanie dłuższej rozmowy i poprawne wybranie odpowiedzi do 6 pytań dotycząych owej rozmowy
 4. część 4 to przyporządkowanie odpowiedniej informacji do danego mówcy

Speaking (Mówienie) trwa ok 15 minut i składa się z 4 części

 1. część 1 to zwyczajne przedstawienie się i pytania na temat nas samych, naszej rodziny czy doświadczeń związanych z nauką języka angielskiego
 2. część 2 – to samodzielna dłuższa wypowiedź na podstawie materiału pokazanego nam przez egzaminatora a później skomentowanie wypowiedzi partnera równiez opisującego swj zestaw zdjęć
 3. część 3 to wypracowanie z osobą, która partneruje nam na egzaminie ustnym, wspólnego rozwiązania problemu przedstawionego przez egzaminatora
 4. część 4 to dyskusja z osobą która partneruje nam na egzaminie; jest to rozmowa, wyrażanie opini i bronienie swoich argumentów na podstawie materiału przedstawionego nam przez egzaminatora; egzaminator również zadaje dodatkowe pytania dotyczące tematu każdemu z egzaminowanych